تماس با تتیس

تلفن ثابت

دفتر مرکزی: ۳۳۷۵-۰۳۵
فروشگاه مرکزی : ۳۸۴۱۱۹۹۰-۰۳۵

تماس با تتیس

آدرس

دفتر مركزی : يزد، صفاييه، بلوار دانشگاه،ميدان عالِم، ساختمان تتيس، كدپستی :۸۹۱۵۸۱۴۱۶۸

فروشگاه مرکزی: یزد، ميدان آیت الله مدرسی، کندروی بلوار آیت الله مدرسی، قبل از صنايع دفاع، كدپستی:۸۹۴۷۱۷۹۸۶۷

تماس با تتیس

فکس

فکس دفتر مرکزی: ۳۸۴۱۱۰۷۰-۰۳۵

تماس با تتیس

پست الکترونیک

فرم تماس با تتیس

شما میتوانید نظرها، انتقادها و پيشنهادهای خود را با استفاده از فرم زیر ارسال کنید.