درخواست نمایندگی فروش

لطفا جهت درخواست نمایندگی فروش، اطلاعات خود را به صورت کامل ثبت نموده تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

مشخصات کارکنان فروشگاه
نام و نام خانوادگیسنتخصصتوضیح
سوابق همکاری فروشگاه
نام شرکتزمینه فعالیتسابقه همکاری